Kas 182014
 
Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü

Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan, 30 Ekim 1993’te yitirdiğimiz Ömer Asım Aksoy’u dilci ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Aksoy Ailesiyle Dil Derneği’nin düzenlediği “Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü”, 2015’te bir “roman”a yapıta verilecektir.

Ödüle Katılma Koşulları

1) Ödüle aday yapıtın, 1 Ocak 2014 – 30 Haziran 2015 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.

2) Ödüle son başvuru tarihi, 5 Temmuz 2015’tir.

3) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği’nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal-bilimsel duyarlık ve değer aranacaktır.

4) Ödüle aday gösterilecek yapıtlardan altısının, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği’ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

5) Aksoy Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 3.000 TL  olarak belirlenmiştir.

6) Seçici kurul, Adnan Binyazar, Orhan Karaveli, Yüksel Pazarkaya, Şemsettin Ünlü ve (aile adına) Sevgi Özel’den oluşmaktadır.

7) Her çevirmen, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.

8) Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir.

9) Ödül töreni, 26 Eylül 2015’teki 83. Dil Bayramında yapılacaktır.

10) Ödüle, Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.